Huvudsida

Från SmiNet 2

Hoppa till: navigering, sök

Ovre-kant.gif

SmiNet är ett samprojekt mellan Smittskyddsinstitutet (SMI) och landstingens smittskyddsläkare för nationell och lokal övervakning enligt smittskyddslagen. I och med att Sverige den 1 juli 2004 fick en ny smittskyddslag introducerades en ny version av SmiNet.

Innehåll

SmiNet Manual

Introduktion till klienten

Anmälningar och fall

Elektronisk webbanmälan

Registrering av anmälningar via klienten

Arbeta med inkomna anmälningar och fall

Arbeta med sjukdomsfall

Toby

Arbeta med patientkort

Arbeta med ett paragrafärende

Arbeta med ett utredningsärende

Skapa daganteckning

Postlista/Diarielista

Milou

Arbeta med nationella utbrott

Skapa SMI-anteckning

Nationell utbrottslista

Övrigt

Administration

Användarloggningen

Beräkning av ålder i SmiNet

Datum i SmiNet

Landlista i SmiNet

Nyheter och förändringar i Rapporter

Snabbkommandon

Statistikdatum sme

Sök och Statistik

Tidsperioder

Frivillig sjukdomsrapportering

Förtydliganden av rapporter för clostridium difficile

Förtydliganden av rapporter för vaccinerade A(H1N1)V

Förtydliganden av rapporter för nämnardata

Förtydliganden av rapporter för influensa

Personliga verktyg
Namnrymder
Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda